ENTÓN UNHA PELÍCULA, 2015, 43 min.

Coma nun agarrao, a miña avoa e mais eu viaxamos xuntos polos afectos e a memoria. Entón unha película e unha conversa íntima entre unha avoa e o seu neto, un retrato coa natureza de fondo, unha meditación sobre a vida cotiá e a súa representación, sobre a relación entre cultura e territorio.

***

Como en un baile agarrao, mi abuela María y yo viajamos a través de los afectos y la memoria. Entón unha película es una conversación íntima entre una abuela y su nieto, un retrato con la naturaleza de fondo, una meditación sobre lo cotidiano y su representación, sobre la relación entre cultura y territorio.

***

Like dancing with a partner we travel through affects and memory like in an intimate conversation, in a portrait that brings us closer to nature to ask and listen to her. We meditate on everyday things and the representation of them, and about our relationship with culture and territory.

Festivals and screenings

09/2015 47º Festival de Cine Documental Alcances. Sección Oficial. 10/2015 Teatro Pradillo. Madrid.
11/2015 Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).
11/2019 INLAND-CAR, Centro de Acercamiento a lo Rural. Madrid.